Fagforeninger – en fagpolitisk organisation

Mange fagforeninger karakteriseres som fagpolitiske organisationer, der kan være tilknyttede bestemte partier og forbund, om end enkelte fagforeninger vælger at stå helt uden for det partipolitiske aspekt. Flere fagforeninger anses eksempelvis for at være en del af den såkaldte ”røde” fagbevægelse, eftersom de bl.a. har tilknytning til en hovedorganisation som LO. Der kan derfor ligge en del ideologi bag, når man vælger sin fagforening, også i forhold til den måde, som den pågældende organisation arbejder i forhold til overenskomster og lignende.

Valget af fagforeninger handler dog om langt mere end politik. Man bør i lige så høj grad se på de medlemsgrupper, som den enkelte fagforening arbejder for. Er det funktionærer, malere, journalister, sygeplejersker eller noget helt femte? Det er fagforeningens essens at kæmpe for en bestemt arbejdsgruppe eller et bestemt fag på arbejdsmarkedet og gennem fælles overenskomster arbejde sig frem mod bedre forhold for det givne område.

Flere og flere fagforeninger bliver dog tværfaglige, hvor der åbnes op for mange forskellige grupper af lønmodtagere og selvstændige. Disse tværfaglige organisationer vil typisk være lidt billigere end de brancheorienterede, men priserne følger også gerne den mængde ydelser, som man får tilbudt som fagforeningsmedlem.